Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Riks2an 2020 Inställd
2020-03-19 11:19
Tävlingar med fler än 500 deltagare ställs in under hela vårterminen 2020 

Förbundsstyrelsen har fattat beslut att att alla tävlingar som samlar fler än 500 deltagare (inklusive funktionärer och publik) ställs in under hela vårterminen 2020. 


Beslutet är baserat på regeringens beslut och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnat tillsammans med ett antal övergripande riktlinjer för gymnastiken.


Läs mer här: 

https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/gymnastikforbundetsstyrelsefattarbeslutomvarensevenemang/Nyhetsarkiv
Riks2an 2020 Inställd2020-03-19 11:19
 
 
Instagramtaggen: