Välkommen till Ungdomstruppen!

Vi tränar för att nå SM-stegen.

Träningstider!
HT-17 Start v 34
Tisdagar kl 16,30-18,00 på Norrehed (fys)
Torsdagar kl 16,30-18,30 Gymnastikens hus
Fredagar kl 16,30-18,30 Gymnastikens hus (frist)
Söndagar kl 11,00-13,00 Gymnastikens hus

För att vara med i vår grupp vill vi att du kan!

Lägsta nivå tumbling:

  • Rondat flickis helskruv 
  • handvolt halv 

Lägsta nivå trampett:

  • 1 1/2 skruv 
  • tränar på tzuka och dubbla volter. 

Lägsta nivå fristående:

  • kunna v-stöd
  • Kunna hjulning flickis och stödvåg 
  • ha börjat träna mokina. 

Vill du vara med i truppen?
Det är tränarna som avgör om gymnasten kan var med i truppen. Detta görs genom en provträning. För att boka provträning kontaktar ni kansliet via mail gffram@telia.com 
Ange namn, personnummer, adress och mobilnummer.
Skriv kortfattat vad gymnasten har för kunskaper.
Sommarträning
2017-05-03 15:34
Nu är terminen snart slut (v19 sista veckan) och vi drar igång med sommarträningen!

Trupp Lime tränar:
Fristående:
Måndagar kl 18,30-20,30 Norrehed A-hall vecka 20-27
Söndag kl 11,00-13,00 GH - v 32 & 33
Redskap:
Tisdagar kl 15,30-17,00 på GH v 20-23.
Tisdagar kl 15,00-17,00 på GH v 24-27 + v32 & 33
Torsdagar kl 18,00-20.00 GH  - vecka 20-27 + v32 & v 33.

Vecka 28-31 har GF Fram sommarstängt!
Höstterminen startar v 34.
Nyheter från föreningen
Gymnastikföreningen Fram, 05/06 20:19 
Gymnastikföreningen Fram, 31/05 22:18 
Gymnastikföreningen Fram, 23/05 17:59 
Gymnastikföreningen Fram, 16/05 11:08 
Gymnastikföreningen Fram, 05/05 13:52 
Gymnastikföreningen Fram, 03/05 13:20 
 
 
Instagramtaggen: